หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ว 10 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ

ว 7 การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ

ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย