หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แนวทางการสรรหาฯพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

ว 30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

ว 9 -2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ว 10 -2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ