การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33คำสั่งคณะกรรมการบริหารวงเงิน-พิจารณา-เมษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33บริหารอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33ย้ายครู กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล