การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ.2565

O33สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33คำสั่งคณะกรรมการบริหารวงเงิน-พิจารณา-เมษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33บริหารอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล

O33ย้ายครู กลุ่มบริหารงานบุคคล