ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

917/20 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel. 0-4561-3372  Fax. 0-4561-3379
E-mail: sesao.sskyst@secondary28.go.th
ร้องเรียน : appeal@secondary28.go.th