ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  เขื่อนสิรินธร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  เขื่อนสิรินธร

          วันที่ 26 เมษายน 2566  ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนักพัฒนาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 13  รายละเอียดเพิ่มเติม