การประชุมการจัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

การประชุมการจัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

          วันที่ 25 เมษายน 2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางสาวดวงดาว จำปาสา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ห้วงเดือนเมษายน ประจำปี 2567 โดยมี พระเดช พระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมงคลวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม