ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 25 เมษายน 2566  ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนักพัฒนาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 13  รายละเอียดเพิ่มเติม