สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  รายละเอียดเพิ่มเติม