การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดยโสธร

การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดยโสธร

           วันที่ 19 เมษายน 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติม