การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก

การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ขนาด16 ห้องเรียน 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างครึ่งอาคารส่วนที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2520 และอีกก่อสร้างส่วนที่ 2 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันสภาพอาคารเรียนหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลายาวนาน ตามเวลาที่ใช้งาน 46 ปี ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม