รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม