การประชุมการขับเคลื่อนวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมการขับเคลื่อนวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม