สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการรับการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการรับการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 31 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการรับการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม