สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566

สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566

          วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม