การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางนิตยา แฝงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม