กิจกรรม “สื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม” ปี 2566

กิจกรรม “สื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม” ปี 2566

          วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “สื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม” ปี 2566 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม