โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

          วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม