การประชุมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานการประชุมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม