การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET หัวหน้าสนามสอบ และผู้ประสานงานระดับสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET หัวหน้าสนามสอบ และผู้ประสานงานระดับสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET หัวหน้าสนามสอบ และผู้ประสานงานระดับสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม