พิธีเปิดงานนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 4 SSK GUIDANCE OPEN HOUSE “เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต”

พิธีเปิดงานนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 4 SSK GUIDANCE OPEN HOUSE “เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต”

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 4 SSK GUIDANCE OPEN HOUSE “เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต” ณ โดมสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม