พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดเพิ่มเติม