สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษา ตามโครงการพานักน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา

สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษา ตามโครงการพานักน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา

           วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษา ตามโครงการพานักน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม