พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ณ โรงยิมโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม