การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 “การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ PA”

        การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 “การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ PA”

          ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 “การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ PA” ณ โรงแรมพีซี แกรด์ พาเลซ ห้องประชุมพีซีคอนเวนท์ชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม