สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้รับคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้รับคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม

ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565