ข้าราชการครูและบุคลากร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2565 

ข้าราชการครูและบุคลากร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2565 

          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2565 ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม