การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทองปีที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม