การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านนวัตกรรมของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด ณ โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม