พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นปฏิการะ สัมมาปฏิบัติ ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม