การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบออนไลน์

           วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม