การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม