สพม.ศกยส ร่วมแสดงความยินดีกับนางจุฬาลักษณ์ วรศักดิ์มหาศาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

สพม.ศกยส ร่วมแสดงความยินดีกับนางจุฬาลักษณ์ วรศักดิ์มหาศาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับนางจุฬาลักษณ์ วรศักดิ์มหาศาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ณ ห้องประชุม โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม