การประชุม นิเทศ กำกับ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

การประชุม นิเทศ กำกับ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานการประชุม นิเทศ กำกับ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม