การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

          วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม