กิจกรรมศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

           วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และนางสาวดวงดาว จำปาสา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ฯ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม