พิธีเปิดการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

    พิธีเปิดการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปรับความรู้พื้นฐานในด้านภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักเรียน และปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม