สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ออกรายการ เกาะติดโควิด-19 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของทางราชการ

สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ออกรายการ เกาะติดโควิด-19 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของทางราชการ

          วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมออกรายการ เกาะติดโควิด-19 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของทางราชการ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม