การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2565

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2565

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2565 พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้นเป็นการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยโครงการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 และโรงเรียนสตรีสิริเกศ รับรางวัลจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชุมตามระเบียบวาระต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม