การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม