พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

          วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานและให้โอวาทในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)  รายละเอียดเพิ่มเติม