ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก