พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565
           วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร. พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม