การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

          วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของ นายสุพิษ จอมหงษ์ ผอ.รร.บัวเจริญวิทยา นางบุญเรือน คูณทวี ผอ.รร.ประสานมิตรวิทยา นายวิทยา ธรรมบุตร รอง ผอ.รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย และ นายจักรพล กลางมณี รอง ผอ.รร.กุดชุมวิทยาคม ณ โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม