การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

        การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

          วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่คณะศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มที่ M3 หน่วยพัฒนา สพป.มุกดาหาร ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม