สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

          วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร. ชูชาติแก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพม.ศกยส และคณะครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต รายเด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีสง่า นักเรียนโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รายละเอียดเพิ่มเติม