การประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือการจัดทำโครงการ 4 ด้าน ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาฯ

การประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือการจัดทำโครงการ 4 ด้าน ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาฯ

          วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือการจัดทำโครงการ 4 ด้าน ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม