สพม. ศกยส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

สพม. ศกยส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม