สพม. ศกยส ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

สพม. ศกยส ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม