สพม. ศกยส รับมอบน้ำดื่มจากโรงเรียนขุขันธ์

สพม. ศกยส รับมอบน้ำดื่มจากโรงเรียนขุขันธ์

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รับมอบน้ำดื่มจากโรงเรียนขุขันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม