สพม. ศกยส ร่วมงานการออกปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

         สพม. ศกยส ร่วมงานการออกปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมงานการออกปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านเหล่าน้อย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม